Luchtwarmtepompen

Als duurzame organisatie dragen we graag bij aan de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Een belangrijke stap hierbij is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstof. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het aardgasvrij maken van ons erf. Een mooie stap die bovendien bijdraagt aan de ambitie om toe te werken naar een circulaire bedrijfsvoering.

>>>>>>>>>>>>>>>

Het Roenerveen / Remko Luchtwarmte pompen !

Heeft u vragen; mail ons via contact of Roenerveen@kpnmail.nl

De vertegenwoordiger van de fabrikant neemt dan zsm contact met u op voor verdere uitleg.

Het Roenerveen is voorzien van luchtwarmte pompen
(laat u informeren over de verschillende systemen)
voor het Woonhuis, de Boerderij en de landschapskamers.

De oplossing tegen het gasprobleem!

Remko warmtepompen
Hoog rendement…
Co2 besparing ca. 3.700 kg per jaar ! ! ! !
Equivalent van de boom ca. 300

Luchtwarmtepomp Remko Let op, 2 gezinnen !! tapwater en verwarming
ca. 5000kwh per jaar (binnen en buiten unit)

Zonnepanelen

We hebben zonnepanelen op het dak van onze schuren geplaatst, die het totale elektriciteitsverbruik van onze boerderij compenseren.

Zonne-energie: betrouwbaar, rendabel en zichtbaar groen

Het produceren van groene stroom met zonnepanelen is een betrouwbare methode en in principe geschikt voor elke boerderij. Op een gemiddeld dak van een stal passen meer dan voldoende zonnepanelen om het totale elektriciteitsverbruik van de boerderij te compenseren. Met zonnepanelen levert een ondernemer op een zichtbare manier een bijdrage aan de verduurzaming van Nederland.